Manische depressie: symptomen en kenmerken

Elke depressie is anders. Daarom komen depressies ook in verschillende vormen. Een bekende vorm is de manische depressie. Tegenwoordig noemen experts dit ook wel de bipolaire stoornis. De manische depressie is een vorm waarbij je van de ene kant van het spectrum naar de andere kant wordt geslingerd.

Je gaat van extreem blij naar nog extremer neerslachtig en weer terug. Gedurende een langere periode. Hier lees je daarom een aantal belangrijke kenmerken en tips die handig kunnen zijn wanneer je hiermee te maken krijgt. Niet alleen als je zelf in een manische depressie raakt, maar ook als iemand in je omgeving ermee te maken krijgt.

Wat is een manische depressie?

Een manische depressie is niets anders dan een langere periode van herhaalde heftige stemmingswisselingen. Je bent over langere tijd wisselend zeer depressief en zeer positief tegelijk. Hoewel iedereen natuurlijk de ene dag vrolijker dan de andere dag is, zijn de verschillen bij mensen met een manische depressie extreem groot. Bovendien hoeft er bij hen geen echte aanleiding te zijn om ineens zeer neerslachtig te worden of juist ineens om te slaan in grote uitgelatenheid. Als dit wel gebeurt dan is de kans groot dat het kenmerken van een manische depressie betreft. De stemmingen hebben dan een eigen wil.

Mogelijke oorzaken

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken aan te wijzen voor manische depressie. Dit kunnen omgevingsfactoren zijn, maar ook lichamelijke factoren. Een belangrijke factor kan echter stress zijn. Wanneer iemand gevoelig is voor stress kan dit leiden tot een manische depressie. Dit is een manier waarop de te grote hoeveelheid spanning tot uiting komt bij deze personen. Het is dan ook belangrijk dat je voorkomt dat je in zulke situaties terechtkomt als je van jezelf weet dat dit voor jou geldt. Zoals je dit ook moet proberen te voorkomen bij anderen. Het vermijden van een teveel aan spanning kan al veel problemen voorkomen.

Kenmerken van de manische periode

Zoals bekend bestaat een manische depressie uit twee afwisselende periodes. De manische periode is de vrolijke of uitgelaten periode. Dit is te herkennen aan een extreme vrolijkheid. Ook zijn mensen die hieraan lijden vaak extreem druk en opgewonden in deze periode. Dit uit zich bijvoorbeeld door heel veel praten. Ze kunnen dan ook niet stilzitten en zijn voortdurend met van alles bezig. Het energieniveau is zeer hoog. Dit heeft vaak ook als gevolg dat ze impulsief beginnen te handelen en niet nadenken. Uit dit impulsief handelen kunnen problemen ontstaan die later een zorg vormen.

Kenmerken van de depressieve periode

De periode voor of na de manische periode kennen we als de depressieve periode. Ook dit is er één van uitersten, maar dan aan de andere kant van het spectrum. Je kunt dit herkennen aan bijvoorbeeld de zeer sombere stemming van de persoon waar het om gaat. Bovendien zijn ze vaak zeer moe en hebben ze eigenlijk nergens meer zin in. Ze sluiten zich af voor de buitenwereld. Ook neemt het gevoel voor eigenwaarde sterk af en zijn gedachten aan bijvoorbeeld zelfmoord vrij vaak voorkomend bij een manische depressie. Al is dit per geval verschillend.

Grote verschillen

Het moeilijke aan een manische depressie is dat de verschillen in vele opzichten zeer groot kunnen zijn. Niet alleen geldt dit voor het verschil tussen de manische periode en de depressieve periode. Ook de duur van een bepaalde stemming kan heel verschillend zijn. Soms is er sprake van een korte dip terwijl op andere momenten de stemming maar niet tot een einde lijkt te komen. Dit maakt het voor de omgeving van de persoon die hieraan lijdt soms moeilijk om hier op de juiste manier mee om te gaan. Maatregelen kunnen simpelweg te drastisch of juist onvoldoende zijn omdat de stemming heftiger of minder heftig is dan ingeschat.

Dagelijks leven

Uiteraard heeft dit ook grote invloed op het dagelijks leven van iemand met een manische depressie en de mensen om hem heen. Het gekke daarbij is dat een manische depressie het resultaat kan zijn van stress, maar dat de depressie juist ook stress veroorzaakt. Dit komt door de onvoorspelbaarheid van de klachten. Omdat je nooit precies weet waar je aan toe bent heb je nooit echt rust. Dit is een zeer stressvolle situatie en kan tot allerlei andere klachten leiden. Dit is natuurlijk per persoon verschillend, maar de druk die met een manische depressie gepaard gaat is onontkoombaar.

Sociale relaties

Ook op andere vlakken kunnen problemen ontstaan. Het is moeilijk voor iemand met een manische depressie om sociale relaties te onderhouden. Het aangaan van relaties op zichzelf is geen probleem. Het wordt echter moeilijk wanneer de wederhelft van een relatie met een wisseling in de stemming wordt geconfronteerd. Omdat de persoon zo kan verschillen kan de relatie stuklopen. Iemand met een manische depressie heeft namelijk bijna letterlijk twee persoonlijkheden. Veel mensen vinden het moeilijk om met zulke dingen geconfronteerd te worden. Dit leidt ertoe dat ze besluiten om het contact te verbreken of in ieder geval niet te initiëren.

Ontwikkeling van de depressie

Een manische depressie uit zich vaak voor het eerst als je nog in je tienerjaren bent. Het verloop van de periodes gaat dan ook langzaam en er zit enige tijd tussen de manie en de depressie. Als je ouder wordt en je hebt nog altijd met depressies te kampen, dan zullen de periodes vaak korter op elkaar volgen. Ook duren de periodes van depressie vaak wat langer dan de periodes van uitgelatenheid. Je kunt hierin begeleid worden zodat je beter leert omgaan met de problemen die ontstaan in zulke situaties.

Behandeling

De behandeling van een manische depressie heeft vele vormen. Belangrijk is dat je in ieder geval de oorzaken probeert aan te pakken. Meestal gaat dit het best als je dit doet met behulp van professionals en mensen uit je naaste omgeving. Het is goed om ervoor te zorgen dat mensen in je omgeving ook enige voorlichting over manische depressie krijgen. Zo weten zij beter wat ze kunnen verwachten en wat ze in de verschillende fases voor je kunnen betekenen. Vraag in ieder geval aan je huisarts waar je hulp kunt krijgen. Hij of zij weet altijd waar je het best naar verwezen kunt worden.